JOHANNES TRUM/TROMP EN CATHARINA JOHANNA HEFFER(IN)

 

 

 

 

Johannes (Hannes) is geboren op 12-05-1766 te Gilbingen (Dld) en overleden op 13-09-1833 te Veenhuizen op 67-jarige leeftijd.
Hij was gehuwd met Catharina Johanna (Anna) HEFFER(IN).
Anna is geboren op 30-10-1774 te 's-Gravenhage als dochter van Johannes HEFFER en Maria BELONJE (BOLOGNE)
Uit onder andere de geboorteplaatsen van de kinderen blijkt dat het echtpaar in verschillende plaatsen in Nederland heeft gewoond:
1801 in Schagen - 1804 Haarlem - 1807 's-Hertogenbosch - 1819 Veere - 1826 Vlissingen en uiteindelijk in 1828 Veenhuizen.

     
    Zoveel is er nog niet bekend over "onze" Johannes maar onder andere via de geboortegegevens van de kinderen kunnen we toch een summiere levensloop beschrijven.
 
1766 - 1784 Gilbingen of Giebingen provincie Trier (Duitsland)
Volgens een extract uit een militair stamboek (Maatschappij van Weldadigheid, inventarisnummer 1011) kwam Johannes op 22 maart 1784 als fuselier in dienst, geboren op 12 mei 1766 te Giebingen in de omgeving van Trier. Als ouders worden genoemd Johannes en Elisabeth.
In ditzelfde stamboek staat ook zijn signalement vermeld:
lengte 1 el, 7 palmen, 1 duim en 7 streep, d.w.z. 171,7 cm,
bleek aangezicht, breed voorhoofd, bruine ogen, een kleine neus en mond, spitse kin en bruin haar
Verder is nog te lezen dat hij in 1793-1794 in Brabant gelegerd is geweest en in 1794 gewond is geraakt. Hij liep twee sabelhouwen in het hoofd op.
   

1801 - Schagen
Op 21-02-1801 wordt zoon Johan Georg Carl Wilhelm (Hans) TRUM geboren te Schagen. NH gedoopt op 25-02-1801 te Schagen.

Als getuigen waren aanwezig:
Johannes Bernhatd, corporaal uit Hasstetten in 't Hessische,
Georg Marrabaka, corporaal uit Beere in 't Hongaarsche,
Carl Jong,corporaal uit Gaggenbag in 't Triersche,
Johanna Wilhelmina Meffert, sergents vrouw uit Oss in de Meijerij
bron: website Wanda Vriese

    1804 - Haarlem
 

De "Citadel" te 's-Hertogenbosch uit Ach lieve tijd

1807 - 's-Hertogenbosch
In de Lutherse kerk te 's-Hertogenbosch wordt op 31 maart 1807 dochter Johanna Sophia Carolina gedoopt. Waarschijnlijk was vader op dat moment weer in 's-Hertogenbosch gelegerd.

    1814 - Frankrijk ?
    1819 - Veere
Op 26-10-1819 overlijdt te Veere, Christiaan Trump, 15 jaar oud en geboren te Haarlem.
De aangifte wordt door de vader, Johannis Trümp gedaan, soldaat bij het 5de garnizoen no 34 te Veere, 43 jaar oud, moeder is Johanna Catharina Heffer.
bron: website Wanda Vriese
   

 

1826 - Vlissingen
In 1826 wordt door een vroedvrouw in Vlissingen aangifte gedaan van de geboorte van een kind van dochter Johanna Sophia (Tromp).
Tien dagen later doet Johannes Trump aangifte van het overlijden van zijn kleinzoon.
bron: Wanda Vriese

   

 

1828 - Veere
Johannes Trüm is niet aanwezig bij het huwelijk van zijn zoon op 9 februari 1828. Via openbaar notaris Willem Martinus Snijder te Veere geeft hij samen met zijn echtgenote toestemming voor het huwelijk van Johan Georg Carl Wilhelm TRUM en Adriana van HOOREN.
Johannes geeft dan als beroep op: korporaal bij de vierde garnizoencompagnie liggende te Veere.

     
 

Veenhuizen is ontstaan doordat in 1826 de Maatschappij van Weldadigheid een contract sloot met de Commissaris-Generaal van Oorlog om legerveteranen, (oud-)militairen die ongeschikt en niet meer nodig waren voor de dienst, met hun gezinnen in de gestichten van de Maatschappij te huisvesten. Zij konden hun wachtgeld, ziektegeld of pensioen aanvullen door in de landbouw werkzaam te zijn of door het vervullen van diensten als bewakers van de bedelaars in de gestichten. Zij waren gehuisvest aan de buitenkant van de gestichten in Veenhuizen en Ommerschans
bron: website gevangenismuseum Veenhuizen

 

 

 

1828 - 1833 Veenhuizen (Norg)
Het gezin Tromp-Heffer komt op 13 mei 1828 in de Maatschappij van Weldadigheid aan, wordt in het gesticht Veenhuizen 3 geplaatst (deels wezen, deels bedelaarsgesticht) en vervolgens al vrij snel overgeplaatst naar het gesticht Veenhuizen 2.
Daar is Johannes overleden op 13 september 1833.

 

 

In het register van veteranengezinnen over de periode 1830-1839 (Maatschappij van Weldadigheid, inv.nr. 1589) staat ook als zoon vermeld: Petrus Johannes TRUM, geboren in 1814. Deze Petrus Trum treedt in dienst op 1 mei 1833.
Het vermoeden bestaat dat deze zoon dezelfde persoon is als Jean Pierre Tromp. Er zijn veel overeenkomsten maar ook een paar belangrijke verschillen. De levensloop van deze Jean Pierre Tromp is door Wanda Vriese uitgebreid beschreven op haar website. Hij is schoenmaker geweest en overleden in Hoorn.
Zijn kinderen (tenminste 3 zoons) en verder nageslacht woonden in de omgeving van Hoorn en hebben uitsluitend de naam Tromp gebruikt.

 

  1833 - 1858 Veenhuizen (Norg)
Catharina Heffer is op 22-05-1858 te Norg overleden op 83-jarige leeftijd.

Dochter Johanna Sophia Carolina (Anna) verlaat de Maatschappij op 6 oktober 1831 maar wordt weer opgenomen op 9 november 1833. Op 14 januari 1837 treedt zij daar in dienst.
Op 27 juni 1840 trouwt zij in Norg met Johannes Bezier. Volgens de Burgerlijke stand van de gemeente Smilde krijgen Anna en Johannes tussen 1840 en 1847, 5 kinderen. Drie daarvan overlijden al op jonge leeftijd. Daarna komen we Johannes Bezier weer tegen in Hasselt waar hij op 20 maart 1873 voor de tweede keer trouwt. Blijkbaar is Anna Trum dan al overleden.
Johannes Bezier was ook afkomstig uit 's-Hertogenbosch. De vader van Johannes, Pieter Bezier was eveneens als veteraan opgenomen in de Maatschappij.