JOHAN GEORG CARL WILHELM TRUM EN ADRIANA VAN HOOREN

 

 

 

 

Johan Georg Carl Wilhelm (Hans) is geboren op 21 februari 1801 te Schagen.
Hij is op 9 februari 1828 gehuwd met Adriana van Hooren (Hooven), geboren te 's-Hertogenbosch op 11 april 1802, dochter van Johannes van Hooren en Gertrudis Bergmans..

 

 


Voor het eerst komen we Johan Georg Carl Wilhelm Trum (Trumm) tegen in 's-Hertogenbosch op 15-12-1822.
Hij geeft dan de geboorte aan van een zoon van Adriana van Hooren, Wilhelmus. Hij verklaart de vader te zijn. Zijn beroep is korporaal tamboer, gelegerd in de stad 's-Hertogenbosch. Hij ondertekent met de naam Tromp.
Als getuigen zijn aanwezig Adrianus van Vlijmen, likmaker en Petrus Steinbach, pijpenmaker van beroep.
Adriana verdient de kost als breister en woonde op het Ortheneinde, wijk B nr. 104.

 

Op 25 januari 1825 wordt er een dochter geboren. Zij wordt bij de burgerlijke stand aangegeven door de stadsvroedvrouw, die verklaarde dat het een kind was van Adriana van HOOREN. Als getuigen zijn weer Adrianus van Vlijmen en Petrus Steinbach aanwezig. En Adriana woont nog op hetzelfde adres aan het Ortheneinde.

Op 27 augustus 1827 wordt zoon Augustinus Jan geboren. Vader Hans TRUM geeft de geboorte weer zelf aan. Hij is dan arbeider van beroep. Een paar weken eerder op 4 augustus 1827 werd hij ingeschreven in het register van Vestigingen in 's-Hertogenbosch. Hij is dan militair met groot verlof.

 
 

 

Blijkbaar zijn dan pas alle papieren geregeld want op 9 februari 1828 wordt er toch getrouwd. Samen met vader Johannes van HOOREN en de getuigen Adrianus van Vlijmen, Gerardus Tax, Martinus Jonkergouw en Johannes Bosschee verschijnen de 26-jarige Johan Georg Carl Wilhelm TRUM en de 25-jarige Adriana van HOOREN voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand van 's-Hertogenbosch. Dan worden ook de drie kinderen door Hans erkend en gewettigd.
De moeder van Adriana van HOOREN, Gertrudis Bergmans is reeds op 16 augustus 1810 overleden. Adriana is van beroep vischkoopster evenals haar vader Johannes. De ouders van Hans zijn niet aanwezig maar hebben via een notaris in Veere toestemming voor het huwelijk gegeven.

 

 

 

 

Bij het huwelijk wordt ook een certificaat van de Nationale Militie overlegd.
Hans Georg Carl Wilhelm Trum is in dienst getreden in 1817 te Schagen.

Volgens dit certificaat is zijn signalement:
1 elle; 5 palm; 1 duim; 7 streep dwz. 1.51,7 cm
Lang aangezigt; hoog voorhoofd, blauwe ogen,
kleine neus, franse mond, spitse kin en blond haar.
 


Hinthamereinde, uit 's-Hertogenbosch, de geschiedenis van een Brabantse stad. 1629-1990

De daaropvolgende jaren worden er nog een aantal kinderen geboren. In 1830 Theodora. In 1831 zoon Petrus die maar een maand oud wordt. Daarna in 1833 Johannes en in 1836 wordt de tweeling Barbara en Jacoba geboren. Als laatste in de rij op 23 augustus 1839 dochter Johanna.
Al die tijd woont het gezin aan het Orthenseinde. wijk B nr. 104 in Den Bosch. Zeker twee keer is de geboorte weer aangegeven door de vroedvrouw omdat de vader niet aanwezig was. Als beroep werd opgeven kannonnier bij het regiment.
Als Hans niet als militair werkzaam was verdiende hij de kost als arbeider en in 1939 gaf hij op als sjouwer werkzaam te zijn.
In het bevolkingsregister van 1840 staat Johan Georg Carl Wilhelm weer vermeld als Tromp. Ook de 8 kinderen worden vermeld als Tromp.

 

 
 

 

 

Als getuigen worden regelmatig genoemd: Adrianus van Vlijmen en Petrus Steinbach. Zij woonden ook op het Orthenseind en gezien het feit dat ze bij elke belangrijke gebeurtenis van de partij waren wijst erop dat ze in ieder geval goede kennissen waren.
 

De gemiddelde leeftijd was in die tijd niet hoog en ook "onze" Johan Georg Carl Wilhelm was hierop geen uitzondering. Op 3 december 1841 overlijdt hij op 41-jarige leeftijd in het hospitaal. Hij was toen winkelknecht van beroep.

Adriana van Hooren blijft als weduwe axhter met 4 kleine kinderen van 2 tot 8 jaar. Ze verdient de kost als vischkoopster maar bijna 4 jaar later op 30 september 1845 sterft ook zij in het hospitaal. Adriana is 43 jaar geworden.